Gemeente Avelgem

Gemeenteraad Gemeente Avelgem

Gemeenteraad Gemeente Avelgem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Avelgem, zitting van 31 jan 2022, 19:30 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 31 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Locatie:

Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Goedgekeurd

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Besluit burgemeester sluiten kunstkerk Bossuit - vaststelling

Goedgekeurd

2. Besluit burgemeester sluiten kunstkerk Bossuit - vaststelling

Reglement toekenning van Avelgembon voor onthaalouders/kinderdagverblijven - goedkeuring

Goedgekeurd

3. Reglement toekenning van Avelgembon voor onthaalouders/kinderdagverblijven - goedkeuring

Riopact takenpakket 2022 - goedkeuring

Goedgekeurd

4. Riopact takenpakket 2022 - goedkeuring

Uitvoeren van regiewerken in Avelgem, dienstjaar 2022: lastvoorwaarden - goedkeuring

Goedgekeurd

5. Uitvoeren van regiewerken in Avelgem, dienstjaar 2022: lastvoorwaarden - goedkeuring

Verkoopdossier pastoriewoning Bossuit: akte verkoop - goedkeuring

Goedgekeurd

6. Verkoopdossier pastoriewoning Bossuit: akte verkoop - goedkeuring

Akten van verkoop perceel grond nabij Driesstraat 147 - goedkeuring

Goedgekeurd

7. Akten van verkoop perceel grond nabij Driesstraat 147 - goedkeuring

Bouw nieuw OC Kerkhove: consultatiereglement voor financiering met projectbegeleiding - goedkeuring

Goedgekeurd

8. Bouw nieuw OC Kerkhove: consultatiereglement voor financiering met projectbegeleiding - goedkeuring

Aanleg finse piste: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

Goedgekeurd

9. Aanleg finse piste: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

Samenwerkingsovereenkomst gemeentelijke administratieve sancties tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem - goedkeuring

Goedgekeurd

10. Samenwerkingsovereenkomst gemeentelijke administratieve sancties tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem - goedkeuring

Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring

Goedgekeurd

11. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring

Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller - goedkeuring

Goedgekeurd

12. Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller - goedkeuring

Aanstelling van personeelsleden van de gemeente Avelgem tot vaststellers van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie - goedkeuring

Goedgekeurd

13. Aanstelling van personeelsleden van de gemeente Avelgem tot vaststellers van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie - goedkeuring

Aanstelling van gewestelijke GAS-vaststellers OVAM - goedkeuring

Goedgekeurd

14. Aanstelling van gewestelijke GAS-vaststellers OVAM - goedkeuring

Aanstelling sanctionerende ambtenaren - goedkeuring

Goedgekeurd

15. Aanstelling sanctionerende ambtenaren - goedkeuring

<>1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Besluit burgemeester sluiten kunstkerk Bossuit - vaststelling

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Reglement toekenning van Avelgembon voor onthaalouders/kinderdagverblijven - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Riopact takenpakket 2022 - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Uitvoeren van regiewerken in Avelgem, dienstjaar 2022: lastvoorwaarden - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Verkoopdossier pastoriewoning Bossuit: akte verkoop - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Akten van verkoop perceel grond nabij Driesstraat 147 - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Bouw nieuw OC Kerkhove: consultatiereglement voor financiering met projectbegeleiding - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Aanleg finse piste: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Samenwerkingsovereenkomst gemeentelijke administratieve sancties tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12. Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13. Aanstelling van personeelsleden van de gemeente Avelgem tot vaststellers van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14. Aanstelling van gewestelijke GAS-vaststellers OVAM - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15. Aanstelling sanctionerende ambtenaren - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd