Gemeente Avelgem

Gemeenteraad Gemeente Avelgem

Gemeenteraad Gemeente Avelgem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Avelgem, zitting van 27 jun 2022, 19:30 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 27 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Locatie:

Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Goedgekeurd

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Rapportering opgelegd door het decreet Lokaal Bestuur - aktename

Aktename

2. Rapportering opgelegd door het decreet Lokaal Bestuur - aktename

Besluit burgemeester terug openen kunstkerk Bossuit - vaststelling

Goedgekeurd

3. Besluit burgemeester terug openen kunstkerk Bossuit - vaststelling

Aanvraag verlenging erkenning sociale huisvestingsmaatschappij: stappenplan vorming woonmaatschappij - advies

Goedgekeurd

4. Aanvraag verlenging erkenning sociale huisvestingsmaatschappij: stappenplan vorming woonmaatschappij - advies

Rooilijnplan voetweg S21 (Krevelstraat-Koolbroek) - definitieve vaststelling

Goedgekeurd

5. Rooilijnplan voetweg S21 (Krevelstraat-Koolbroek) - definitieve vaststelling

Trajectcontrole N8: verbintenisverklaring - goedkeuring

Goedgekeurd

6. Trajectcontrole N8: verbintenisverklaring - goedkeuring

Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Molens T'Kindt - goedkeuring

Goedgekeurd

7. Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Molens T'Kindt - goedkeuring

Bouwen en exploiteren van twee windturbines: toelating wiekoverhang WT1 over voetwegen S29 en S28 in Bossuit - goedkeuring

Goedgekeurd

8. Bouwen en exploiteren van twee windturbines: toelating wiekoverhang WT1 over voetwegen S29 en S28 in Bossuit - goedkeuring

Molenstraat en Beiaarddreef: herinrichting bermen en voetpaden: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

Goedgekeurd

9. Molenstraat en Beiaarddreef: herinrichting bermen en voetpaden: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

Bouwen nieuw OC Kerkhove: selectieleidraad en publicatieprocedure voor de aanstelling van een ontwerper - goedkeuring

Goedgekeurd

10. Bouwen nieuw OC Kerkhove: selectieleidraad en publicatieprocedure voor de aanstelling van een ontwerper - goedkeuring

Aanleg skateterrein op het evenemententerrein: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

Goedgekeurd

11. Aanleg skateterrein op het evenemententerrein: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

<>1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Rapportering opgelegd door het decreet Lokaal Bestuur - aktename

Pdf-versie
Aktename

<>3. Besluit burgemeester terug openen kunstkerk Bossuit - vaststelling

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Aanvraag verlenging erkenning sociale huisvestingsmaatschappij: stappenplan vorming woonmaatschappij - advies

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Rooilijnplan voetweg S21 (Krevelstraat-Koolbroek) - definitieve vaststelling

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Trajectcontrole N8: verbintenisverklaring - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Molens T'Kindt - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Bouwen en exploiteren van twee windturbines: toelating wiekoverhang WT1 over voetwegen S29 en S28 in Bossuit - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Molenstraat en Beiaarddreef: herinrichting bermen en voetpaden: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Bouwen nieuw OC Kerkhove: selectieleidraad en publicatieprocedure voor de aanstelling van een ontwerper - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Aanleg skateterrein op het evenemententerrein: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd