Gemeente Avelgem

Gemeenteraad Gemeente Avelgem

Gemeenteraad Gemeente Avelgem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Avelgem, zitting van 23 mei 2022, 19:30 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Locatie:

Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Goedgekeurd

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Psilon - goedkeuring

Goedgekeurd

2. Aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Psilon - goedkeuring

Agenda algemene vergadering Psilon - goedkeuring

Goedgekeurd

3. Agenda algemene vergadering Psilon - goedkeuring

Voordracht kandidaat-bestuurder Eigen Haard - goedkeuring

Goedgekeurd

4. Voordracht kandidaat-bestuurder Eigen Haard - goedkeuring

Jaarrekening 2021 – goedkeuring van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn

Goedgekeurd

5. Jaarrekening 2021 – goedkeuring van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn

Jaarrekening 2021 – vaststelling van het deel van het beleidsrapport van de gemeente

Goedgekeurd

6. Jaarrekening 2021 – vaststelling van het deel van het beleidsrapport van de gemeente

Definitieve vaststelling beleidskader trage wegen - goedkeuring

Goedgekeurd

7. Definitieve vaststelling beleidskader trage wegen - goedkeuring

Definitieve aanvaarding straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk "KETSERWEG" - goedkeuring

Goedgekeurd

8. Definitieve aanvaarding straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk "KETSERWEG" - goedkeuring

Definitieve aanvaarding straatnaamgeving verkaveling site Leopoldstraat "KLOOSTERHOF" - goedkeuring

Goedgekeurd

9. Definitieve aanvaarding straatnaamgeving verkaveling site Leopoldstraat "KLOOSTERHOF" - goedkeuring

Mededelingen en mondelinge vragen

Aktename

10. Mededelingen en mondelinge vragen

<>1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. Aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Psilon - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Agenda algemene vergadering Psilon - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Voordracht kandidaat-bestuurder Eigen Haard - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Jaarrekening 2021 – goedkeuring van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Jaarrekening 2021 – vaststelling van het deel van het beleidsrapport van de gemeente

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Definitieve vaststelling beleidskader trage wegen - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Definitieve aanvaarding straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk "KETSERWEG" - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Definitieve aanvaarding straatnaamgeving verkaveling site Leopoldstraat "KLOOSTERHOF" - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Mededelingen en mondelinge vragen

Pdf-versie
Aktename