Gemeente Avelgem

Gemeenteraad Gemeente Avelgem

Gemeenteraad Gemeente Avelgem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Avelgem, zitting van 14 mrt 2022, 19:30 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 14 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Locatie:

Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Goedgekeurd

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

GAS - Bekrachtiging aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken - vaststelling

Goedgekeurd

2. GAS - Bekrachtiging aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken - vaststelling

Algemene politieverordening - goedkeuring

Goedgekeurd

3. Algemene politieverordening - goedkeuring

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - goedkeuring.

Goedgekeurd

4. Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - goedkeuring.

Overeenkomst gemeente - Leiedal in kader van het lokaal energie- en klimaatplan - goedkeuring

Goedgekeurd

5. Overeenkomst gemeente - Leiedal in kader van het lokaal energie- en klimaatplan - goedkeuring

Project SHM De Leie Toekomststraat: bestek riolerings-, wegenis- en omgevingsaanleg - goedkeuring

Goedgekeurd

6. Project SHM De Leie Toekomststraat: bestek riolerings-, wegenis- en omgevingsaanleg - goedkeuring

Verleggen voetweg 27 i.f.v. bouwproject SHM De Leie Toekomststraat: rooilijnplan - goedkeuring

Goedgekeurd

7. Verleggen voetweg 27 i.f.v. bouwproject SHM De Leie Toekomststraat: rooilijnplan - goedkeuring

Voorlopige aanvaarding straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk "KETSERWEG" - goedkeuring

Goedgekeurd

8. Voorlopige aanvaarding straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk "KETSERWEG" - goedkeuring

Voorlopige aanvaarding straatnaamgeving verkaveling site Leopoldstraat "KLOOSTERHOF" - goedkeuring

Goedgekeurd

9. Voorlopige aanvaarding straatnaamgeving verkaveling site Leopoldstraat "KLOOSTERHOF" - goedkeuring

Akte van aankoop pand Doorniksesteenweg 38 - goedkeuring

Goedgekeurd

10. Akte van aankoop pand Doorniksesteenweg 38 - goedkeuring

Principiële beslissing tot aankoop grond achter sportcentrum Ter Muncken - goedkeuring

Goedgekeurd

11. Principiële beslissing tot aankoop grond achter sportcentrum Ter Muncken - goedkeuring

<>1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2. GAS - Bekrachtiging aanbod van protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken - vaststelling

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3. Algemene politieverordening - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4. Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - goedkeuring.

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5. Overeenkomst gemeente - Leiedal in kader van het lokaal energie- en klimaatplan - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6. Project SHM De Leie Toekomststraat: bestek riolerings-, wegenis- en omgevingsaanleg - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7. Verleggen voetweg 27 i.f.v. bouwproject SHM De Leie Toekomststraat: rooilijnplan - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8. Voorlopige aanvaarding straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk "KETSERWEG" - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9. Voorlopige aanvaarding straatnaamgeving verkaveling site Leopoldstraat "KLOOSTERHOF" - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10. Akte van aankoop pand Doorniksesteenweg 38 - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11. Principiële beslissing tot aankoop grond achter sportcentrum Ter Muncken - goedkeuring

Pdf-versie
Goedgekeurd