Agenda van Gemeenteraad Gemeente Avelgem, zitting van 31 jan 2022, 19:30 uur

Pdf-versie

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

2. Besluit burgemeester sluiten kunstkerk Bossuit - vaststelling

3. Reglement toekenning van Avelgembon voor onthaalouders/kinderdagverblijven - goedkeuring

4. Riopact takenpakket 2022 - goedkeuring

5. Uitvoeren van regiewerken in Avelgem, dienstjaar 2022: lastvoorwaarden - goedkeuring

6. Verkoopdossier pastoriewoning Bossuit: akte verkoop - goedkeuring

7. Akten van verkoop perceel grond nabij Driesstraat 147 - goedkeuring

8. Bouw nieuw OC Kerkhove: consultatiereglement voor financiering met projectbegeleiding - goedkeuring

9. Aanleg finse piste: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

10. Samenwerkingsovereenkomst gemeentelijke administratieve sancties tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem - goedkeuring

11. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en gemeente Avelgem inzake de bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke administratieve sancties - goedkeuring

12. Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller - goedkeuring

13. Aanstelling van personeelsleden van de gemeente Avelgem tot vaststellers van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie - goedkeuring

14. Aanstelling van gewestelijke GAS-vaststellers OVAM - goedkeuring

15. Aanstelling sanctionerende ambtenaren - goedkeuring