Agenda van Gemeenteraad Gemeente Avelgem, zitting van 23 mei 2022, 19:30 uur

Pdf-versie

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

2. Aanduiden kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor de raad van bestuur van Psilon - goedkeuring

3. Agenda algemene vergadering Psilon - goedkeuring

4. Voordracht kandidaat-bestuurder Eigen Haard - goedkeuring

5. Jaarrekening 2021 – goedkeuring van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn

6. Jaarrekening 2021 – vaststelling van het deel van het beleidsrapport van de gemeente

7. Definitieve vaststelling beleidskader trage wegen - goedkeuring

8. Definitieve aanvaarding straatnaamgeving weg langs kanaal Bossuit-Kortrijk "KETSERWEG" - goedkeuring

9. Definitieve aanvaarding straatnaamgeving verkaveling site Leopoldstraat "KLOOSTERHOF" - goedkeuring